Recollidors

Recollidors metàl·lics, de plàstic, de mà, amb mànec a pressió o rosca.