Rasquetes

Rasquetes per vidres, terres, planxes etc. Plàstic, metàl·lic, amb mànec o sense.